Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân
– Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

– Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 1. b) Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên diễn đàn ketoantruong.org bao gồm: Họ tên người thành viên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ,..

Diễn đàn ketoantruong.org sử dụng thông tin của thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Ban quản trị;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với thành viên;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của thành viên tại diễn đàn Kế toán trưởng ;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 1. c) Thời gian lưu trữ thông tin
Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp thành viên gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho BQT.

 1. d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Thành viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị diễn đàn Kế toán trưởng.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với diễn đàn Kế toán trưởng
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của thành viên
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Diễn đàn Kế toán trưởng

 • Địa chỉ: CH 918, tòa nhà CT4C-X2, KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Điện thoại: 0336 053868
 • Email: admin@ketoantruong.org
 1. e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên diễn đàn Kế toán trưởng của đơn vị thu thập thông tin
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website ketoantruong.org và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BQT diễn đàn Kế toán trưởng sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của thành viên:

 1. i) Qua email: admin@ketoantruong.org
 2. ii) Qua điện thoại: 0336 053868
 

Top