Thuế GTGT Thủ tục điều chỉnh,lập bổ sung, hủy bỏ hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng

Trạng thái
Chủ đề này đang đóng, bạn không thể trả lời, nếu vướng mắc vui lòng liên hệ với quản trị.
Trước rất nhiều vướng mắc của các bạn làm kế toán khi xuất hóa đơn GTGT điện tử cho khách hàng bị gặp các sự cố không mong muốn như sai đị chỉ, sai mã số thuế, sai mặt hàng, đơn giá ... và ... những câu hỏi lập đi lập lại rất nhiều và hầu hết đều mơ hồ. Hôm nay tôi sẽ viết một bài hướng dẫn cụ thể để các bạn tham khảo.

1. Đầu tiên chúng ta cần xác định trường các trường hợp phải làm thủ tục điều chỉnh, lập bổ sung hay hủy bỏ ( xóa bỏ ) hóa đơn GTGT điện tử đã lập.

a. Trường hợp sai mã số thuế của khách hàng
b. Trường hợp sai mặt hàng
c. Trường hợp sai đơn giá
d. Trường hợp xuất ghi sai nội dung của dịch vụ

Chúng ta cần lưu ý thêm nhiều khi không cần thiết phải lập hóa đơn thay thế, bổ sung, hoặc hủy hóa đơn nhưng khách hàng cứ đòi hủy bằng được thì cần giải thích như sau: Trường hợp sai thông tin khách hàng (tên, địa chỉ người mua) nhưng đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh giấy/điện tử không phải lập hóa đơn điều chỉnh và Căn cứ thì các bạn trích dẫn khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC nhé.
hoa-don-dien-tu.jpg
2. Cách xử lý các sai xót trên như sau:

Trường hợp 1
: Hóa đơn điện tử có sai sót đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:
  • Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua
  • Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.
Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:
  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót và hai bên ký nhận
  • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
 

Bài vừa mới gửi

Trạng thái
Chủ đề này đang đóng, bạn không thể trả lời, nếu vướng mắc vui lòng liên hệ với quản trị.
Top