Phần mềm hỗ trợ thuế

Tập hợp các phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp

Không đăng nhập được thuedientu dù đúng tên đăng nhập và mật khẩu

Lỗi không gửi được BC26 trên thuedientu.gdt.gov.vn

Phần mềm Esigner chrome 1.0.8 cho trang thuế điện tử – thuedientu.gdt.gov.vn

Không cài được google chorme Extension của trang thuedientu

Phan Hoai Phan Hoai 14K 1

Lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu phải giải quyết như thế nào?

Đào Mai Đào Mai 12K 1

Làm sao đổi được mật khẩu trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ạ?

PhuongAnh PhuongAnh 10K 1

Lỗi đổi mật khẩu token khi nộp thuế trên thuedientu

Không truy cập được vào thuedientu.gdt.gov

Lỗi khi cài htkk mới bị dừng khi chạy và không vào được thuedientu

Minh Anh Minh Anh 14K 1

Lỗi đẩy phụ lục hóa đơn chữ ký số báo thành công mà nộp thì báo chưa ký

Lỗi sau khi đổi mật khẩu thuedientu thì chỉ máy đổi mật khẩu mới đăng nhập được?

thoavu90 thoavu90 18K 1

Chữ ký số BKAV chưa hết hạn nhưng trên thuedientu báo hết bạn không nộp được tờ khai, giờ phải làm sao ạ?

Lỗi thuedientu không đọc được nội dung tờ khai xml

Lỗi đổi pass thuedientu mãi không đúng

Lỗi mật khẩu mới không hợp lệ trên thuedientu phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 19K 1

Lỗi ký xong mất file không nộp được tờ khai thuế

Phần mềm ký offline hỗ trợ ký báo cáo thuế của Tổng Cục Thuế

Lỗi khi vào trang thuedientu in tờ gia hạn nộp thuế

Lỗi cài HTKK xong không cho nhập mã số thuế để kê khai

Đào Mai Đào Mai 22K 3

Lỗi đăng nhập vào trang thuế điện tử

Top