Lao động tiền lương

Văn bản pháp luật về lao động tiền lương

Văn bản quy phạm pháp luật về lao động tiền lương
Chủ đề
3
Bài viết
3
3
3

Công ty phát sinh doanh thu thì người lao động không được nhận trợ cấp

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2021 đối với lao động nam

TN96513 TN96513 207 0

Hồ sơ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc ko hưởng lương

TN96513 TN96513 380 0

Thủ tục hưởng trợ cấp covid nhưng không in được bản BHXH ký duyệt

Lao động có thu nhập ở nhiều nơi phải làm sao

Nhân viên đang hưởng bhtn thì phải làm sao

Lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận hỗ trợ ra sao?

BotNews BotNews 2K 0

Hồ sơ tạm hoãn hợp đồng hưởng trợ cấp covid

Hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ khi nghỉ việc do dịch COVID-19
  • Đã khóa

Công ty TNNH có báo giảm GĐ được không

Thủ tục hưởng trợ cấp theo QD 68

Người lao động bị chết được hưởng chế độ bảo hiểm gì

Thang bảng lương và quyết định lương thưởng có phải là 1 không
  • Đã khóa

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công nhận hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng covid

Chi hỗ trợ theo QĐ23 cho người lao động có được đưa vào chi phí hợp lý không

Hợp đồng dưới 14 ngày có phải đóng bhxh không

Công ty không tham gia bảo hiểm cho người lao động

Bảo hiểm xã hội lao động thuê ngắn hạn

Thuê nhân công của công ty khác có phải làm bảng kê 05/KK-TNCN

Lương 25 triệu đóng bảo hiểm 5 triệu được không

Top