ngày lập hóa đơn điện tử

  1. F

    ? Hóa đơn điện tử ngày ký và ngày lập khác nhau kê khai ngày nào?

    Các ac cho e hỏi. E dùng hoá đơn VNPT. Ngày trên hoá đơn là 4/4. Ngày ký hoá đơn là 18/7. Vậy hoá đơn này e kê vào quý 3 đúng k ah. Lần đầu dùng hoá đơn này nên k bit vnpt k cho ký ngày lùi. Nên quý 2 e k dám xuất hoá đơn nữa. E cảm ơn ah
Top