phần mềm bán hàng

  1. A

    Phần mềm quản lý kho - bán hàng miễn phí

    Phần mềm quản lý kho - bán hàng QM Sales miễn phí đáp ứng đầy đủ các tính năng từ quản lý nhập xuất tồn hàng hóa trong kho, lên thẻ kho,... đến quản lý đầy đủ công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, xác định doanh thu, tính lợi lợi nhuận,... Phần mềm bán hàng QM Sales free hỗ trợ người dùng...
  2. A

    Phần mềm bán hàng nhôm kính, cửa cuốn, sắt thép QM Glasses miễn phí

    Phần mềm bán hàng QM Glasses miễn phí chuyên cho lĩnh vực nhôm, kính, phụ kiện, cửa cuốn đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, lợi nhuận, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp,… theo đúng lĩnh vực chuyên về các sản phẩm nhôm, kính, gia công kính...
Top