kế toán xuất khẩu

  1. L

    ? Khấu trừ thuế đầu vào bán hàng kho ngoại quan

    Kính gửi Anh/Chị, Cty bên em là CTy Thương Mại, Chủ sở hữu là người Việt Nam. CTy chuyên nhập khẩu hàng hóa về vừa để bán hàng trong nước và KCX. Chi phí đầu vào không tách riêng cho DT bán hàng trong nước và DT bán hàng vào KCX. Theo như khoản 20 điều 4 TT219, hàng hóa bán từ Kho Ngoại Quan...
Top