chạy httk trên windown không bị thoát

  1. James Bond

    Hướng dẫn fix lỗi tự thoát HTKK mọi phiên bản vĩnh viễn trên máy tính

    Các bạn làm kê khai thuế thường vướng lỗi mỗi lần đăng nhập vào htkk bị out, nâng cấp vào bị outt, lâu lâu vào bị out. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này và bạn yên tâm sẽ không bao giờ bị lỗi đó nữa. Bước 1. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế trên trang tổng cục thuế hoặc tại...
Top