Văn bản thuế tổng hợp

Tập hợp văn bản các sắc thuế

Hướng dẫn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế chi tiết nhất

Tổng hợp các loại báo cáo thuế phải nộp

kaikevn kaikevn 411 0

Chính sách thuế tháng 5/2022 – Có gì mới?

Nộp thừa thuế môn bài phải xử lý như thế nào?

Quản lý công nợ là gì? Cách quản lý công nợ hiệu quả trong doanh nghiệp

Quyết toán thuế - Và các Lưu ý

3 điều cơ bản của Thông tư 78

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế
  • Đã khóa

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN với hộ và cá nhân kinh doanh
  • Đã khóa

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020
  • Đã khóa

Xác định thuế GTGT và Doanh thu chịu thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

S SlimHa 1K 0

Chính thức giảm lệ phí trước bạ xuống 50% từ ngày 28/06/2020 theo nghị định 70/2020/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

BinhOver BinhOver 21K 0

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2017

TN96513 TN96513 8K 0

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

TN96513 TN96513 7K 0

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

TN96513 TN96513 7K 0

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016

TN96513 TN96513 5K 0

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015

TN96513 TN96513 5K 0

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

TN96513 TN96513 6K 0
Top