Thuế thu nhập cá nhân

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh - Cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 10K 0

Thủ tục hoàn thuế TNCN khi thay đổi CMTND sang thẻ CCCD?

Cocomi Cocomi 6K 1

Phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công - đối với cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 14K 0

Thu nhập miễn thuế , thu nhập giảm thuế TNCN

TN96513 TN96513 11K 0

Đối tượng nộp thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN

TN96513 TN96513 12K 0

Những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

TN96513 TN96513 11K 0

Đăng ký giảm trừ gia cảnh có phải mỗi năm làm lại một lần không?

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu với cá nhân và 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc?

UyenPham UyenPham 15K 8

Mã số thuế của người phụ thuộc không hợp lệ phải làm sao?

Nộp trễ tờ khai thuế tncn quý 4 nay thuế mời lên làm việc thì ai phải đi?

Linh Yume Linh Yume 12K 4

Tại sao thuế tncn 2 nơi lại không khấu trừ 10% mà tính theo lũy tiến?

thoavu90 thoavu90 18K 8

Thuế gửi công văn rà soát người có thu nhập ở hai nơi nhưng lao động chỉ có thu nhập cty mình giờ làm sao?

Hoàn thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi thì nộp hồ sơ ở đâu?

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi không?

Cổ đông sang nhượng vốn góp ngang giá có phải nộp thuế tncn không?

Hang Chu Hang Chu 16K 1

Có giấy hoàn thuế TNCN nhưng chỉ đóng thuế 1/2 năm giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 14K 1

Mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư nhân dân với người khác thì phải làm sao?

Quyết toán thuế TNCN nhưng cơ quan thuế bảo chưa nhận được bản điện tử?

hochoi hochoi 557 2

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân nhưng ở quận không nhận yêu cầu lên tổng cục thuế phải làm sao

Thuế TNCN với nười nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam

Đào Mai Đào Mai 17K 1
Top