Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Nghị định 41 quy định sử dụng chung hóa đơn VAT 10% và 8%

kaikevn kaikevn 118 0

Thuế GTGT đối với công ty sản xuất phần mềm

K kunkun 128 0

Thuế GTGT 0% đối với công ty sản xuất phần mềm

K kunkun 2K 0

Nghị định 41/2022/NĐ-CP: Không còn phải xuất riêng cho thuế GTGT 8%

Cách xử lý khi số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn GTGT

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT trong từng lĩnh vực khác nhau thế nào?

Mất hóa đơn GTGT: Kế toán viên cần phải xử lý như thế nào?

Viết sai hóa đơn GTGT cần giải quyết như thế nào?

Cách xử lý khi số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn GTGT

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào

Tìm hiểu về hóa đơn thuế GTGT và những quy định chung của hóa đơn

Những đối tượng và các loại mặt hàng không chịu thuế GTGT

Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra cuối kỳ

Cách tính khấu trừ thuế GTGT mà bạn cần biết khi kinh doanh

Cần hỗ trợ về nghị định 15/2022 giảm thuế gtgt

B Be Mon 2K 5

Những trường hợp được hoàn thuế VAT

kaikevn kaikevn 845 0

Khấu trừ thuế đầu vào bán hàng kho ngoại quan

Mức thuế GTGT của hàng nông sản bán ra

Top