? Vật liệu khuyến mãi

Mua 300kg vật liệu chính, đơn giá 25000đ chưa trả tiền người bán, đồng thời còn nhận và nhập kho 10kg vật liệu chính do người bán khuyến mãi.
Mình định khoản thế này đúng kh nhỉ?
Nợ TK 152C 7500000
Có TK 331 7500000
Nợ TK 152C 250000
Có 711 250000
 

James Bond

Phu quét rác
Thành viên BQT
Bài viết
726
Thành tích
1,112
Kinh nghiệm
788
Mua 300kg vật liệu chính, đơn giá 25000đ chưa trả tiền người bán, đồng thời còn nhận và nhập kho 10kg vật liệu chính do người bán khuyến mãi.
Mình định khoản thế này đúng kh nhỉ?
Nợ TK 152C 7500000
Có TK 331 7500000
Nợ TK 152C 250000
Có 711 250000
Hạch toán thế này cũng ok nhưng gộp luôn 2 phiếu lại thành 1 cho tiện!
 
Top