Tìm phần mềm quản lý bán lẻ nhiều cửa hàng

Công ty e kinh doanh bán lẻ gồm nhiều cửa hàng em đang tìm phần mềm quản trị sử dụng cho toàn công ty (bao gồm bộ phận mua hàng, bán hàng, kế toán và bộ phận quản trị) nhằm giảm thiểu công việc nhập liệu và quản trị được tốt nhất ak. Ai biết phần mềm nào tốt và phù hợp thì giới thiệu giúp e với ak.
 

Bài vừa mới gửi

Top