? Thuế TNCN truy thu của cá nhân có thu nhập 2 nơi

Mọi người cho em hỏi chút ạ. Năm 2019 công ty có ký hợp đồng dài hạn với 1 cá nhân, năm đó cá nhân đó có thu nhập 2 nơi. Họ có phát sinh thuế tncn và công ty em đã đóng thuế tncn đó cho nhà nước rồi nhưng không cấp chứng từ khấu trừ thuế do trong hợp đồng đã ghi rõ là lương nhận về của họ là lương net công ty sẽ đóng thuế tncn cho họ nếu phát sinh . Giờ cơ quan thuế yêu cầu người đó phải đi đóng số thuế tncn 2019. Vậy giờ giải quyết thế nào ạ?
 

Bài vừa mới gửi

Gala Brand

Mắt mùa thu
Thành viên BQT
Bài viết
31
Thành tích
18
Kinh nghiệm
31
Cái này cá nhân phải lên cơ quan thuế giải trình xem có đúng là có thu nhập 2 nơi không? Nếu có 2 nơi và họ ủy quyền cho cty bạn thì lúc đó phải nộp thuế TNCN 2019 là đương nhiên rồi bạn.
 

Minh Loan

Thực tập viên
Bài viết
2
Thành tích
1
Kinh nghiệm
1
Cộng Cả hai nơi mà đóng đủ hoặc thừa thuế thì chỉ cần xin bảng quyết toán thuế TNCN của 2 cty lên giải trình là được mà. Họ đóng đủ hoặc thừa thuế thì không cần quyết toán thuế TNCN thì cần chứng từ thuế TNCN làm gì
 
Top