Bài viết Sơ đồ tổ chức phòng kế toán phù hợp với doanh nghiệp nhỏ

Theo quy định, doanh nghiệp bắt buộc phải có người phụ trách kế toán. Đặc biệt là phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng, phụ trách công việc liên quan đến quyết toán sổ sách, tài chính của công ty. Do đó, doanh nghiệp cần có tổ chức một sơ đồ phòng kế toán riêng.
Doanh nghiệp nào cần kế toán trưởng – người phụ trách kế toán?
Doanh nghiệp phải bố trí kế toán trưởng trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật (theo Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP). Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng.

Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng. Sau thời gian này phải bố trí người làm kế toán trưởng.
Sơ đồ tổ chức phòng kế toán phù hợp với doanh nghiệp nhỏ
Tùy vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh mà các doanh nghiệp bố trí sơ đồ phòng kế toán khác nhau. Đối với doanh nghiệp nhỏ, ít nghiệp vụ phát sinh thì việc bố trí phòng kế toán thường chỉ tập trung vào những phần hành chủ yếu.

Xem đầy đủ bài viết tại: Kaikevn
 

Bài vừa mới gửi

Top