PHẦN MỀM KẾ TOÁN KAIKE - ƯU ĐÃI TUẦN 2 THÁNG 4

Qua mùa quyết toán thuế 2021, hẳn là mỗi kế toán đều mệt nhoài vì sổ sách, chứng từ và đang hân hoan vì gánh nặng công việc tạm thời giảm bớt. Kaike xin đem một niềm vui lớn đến với doanh nghiệp nhỏ khi đăng ký sử dụng phần mềm kế toán với chương trình ưu đãi sau:

MIỄN 100% PHÍ KHỞI TẠO PHẦN MỀM - GIẢM 50% PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN NĂM ĐẦU

821x480 popup.png

Đặc biệt, mỗi khách hàng để có thể trải nghiệm phần mềm miễn phí trong 30 ngày - full tính năng.

Phần mềm kế toán Kaike là nền tảng kế toán thông minh hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ đáp ứng được yêu cầu của thông tư 132/2018/BTC và 133/2016/BTC. Sản phẩm được hoàn thiện và phát triển lấy giám đốc làm trọng tâm, từ sự đơn giản hóa và trực quan của thông tin kế toán mà Kaike cung cấp, giúp người giám đốc doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ quản lý tốt hơn. Bao gồm các tính năng chính:
  • Quản lý mua hàng và thanh toán.
  • Quản lý bán hàng và thu tiền.
  • Quản lý tồn kho (Đơn vị tính đa dạng, dễ dàng thiết lập, tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ)
  • Lập báo cáo tự động (Báo cáo tài chính, Báo cáo tiền, Ngân hàng, Báo cáo bán hàng/mua hàng, Báo cáo tồn kho, Tổng hợp).
  • Quản lý số dư đầu kỳ
  • Quản lý tài sản cố định (Ghi tăng/ghi giảm TSCĐ, Tính khấu hao TSCĐ, Kiểm kê TSCĐ).
  • Quản lý Thuế TNDN, thuế GTGT (Cập nhật mức thuế suất thuế GTGT 8%).
  • Quản lý dữ liệu vật tư hàng hóa, dữ liệu nhà cung cấp, khách hàng,...
  • Hỗ trợ một số tính năng khác như: Bù trợ công nợ, Tính lãi lỗ, Dự báo dòng tiền,...
 

Top