? Phần mềm kế toán AFsys Full

Phần mềm này mình đã dùng giao diện đẹp, dễ sử dụng, gọn nhẹ, có thể làm kế toán cho nhiều đơn vị trong một phần mềm, có thể bán hàng áp dụng công nghệ mã vạch việc nhập xuất hàng hóa. Là phần mềm đóng gói dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có khối lượng dữ liệu phát sinh không quá lớn và áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu quản trị cao hơn so với việc làm kế toán theo chế độ thì doanh nghiệp cũng có thể nâng cấp lên các dòng sản phẩm Customize khác. Các bạn tải về dùng cho gia đình nhé.
Tải về theo đường dẫn: xuhuong2030.com/2021/08/phan-mem-ke-toan-afsys/
 

Bài vừa mới gửi

Top