Bài viết Những trường hợp được hoàn thuế VAT

VAT là từ thuộc lĩnh vực kinh doanh mà chúng ta thường xuyên bắt gặp trong cuộc sống. Nó là một loại thuế gián thu, được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp.
thue-gtgt-VAT-la-gi.png

Thuế VAT tại Việt Nam
Quốc hội đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01-01-1999. Đến nay, thuế GTGT đã trở thành một trong những sắc thuế trụ cột trong hệ thống thuế của nước ta.

Đối tượng nộp thuế VAT
Theo Luật thuế giá trị gia tăng, đối tượng nộp thuế GTGT tại Việt Nam là mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT . Ngoài ra, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tại Việt Nam nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ ở nước ngoài cũng phải nộp thuế GTGT .
Có 3 mức thuế suất thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể khác nhau:
 • Thuế suất VAT 0%
 • Thuế suất VAT 5%
 • Thuế suất VAT 10%
Các trường hợp được hoàn thuế VAT
Chủ thể mua hàng hóa, dịch vụ sẽ được hoàn lại thuế nếu:
 • Hàng hóa dịch vụ chưa được khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế
 • Hoặc hàng hóa và dịch vụ đó không thuộc diện đối tượng phải chịu thuế GTGT
Các trường hợp nằm trong diện được hoàn thuế VAT bao gồm:
 1. Cơ cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT. Nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
 2. Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới và đang trong giai đoạn đầu tư. Có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc đầu tư. Nhưng lại chưa được khấu trừ hết còn lại thuế từ hai trăm triệu đồng trở lên.
 3. Cơ sở kinh doanh có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đi trong tháng. Nếu như có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì cũng được hoàn thuế GTGT theo tháng.
 4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. Nếu có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì sẽ được hoàn thuế GTGT.
 5. Cơ sở kinh doanh có được quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Tờ khai thuế GTGT tại Việt Nam
Mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế tại Việt Nam phải đăng ký thuế GTGT và kê khai thuế GTGT theo tháng, quý.
 • Đối với kê khai hàng tháng, cần phải khai thuế GTGT trong vòng 20 ngày sau khi tháng kết thúc.
 • Đối với kê khai hàng quý, cần phải khai thuế GTGT trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc quý.
Theo mục 15 Nghị quyết số 151/2014 / TT-BTC sửa đổi về thuế, tất cả người nộp thuế có doanh thu từ năm trước trở lên không quá 50 tỷ đồng đều phải kê khai theo quý.

Phần mềm kế toán hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT
Trong những năm gần đây, doanh nghiệp không còn lạ với các công cụ hỗ trợ kế toán. Phần mềm kế toán Kakie là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán từ đơn giản tới phức tạp. Đặc biệt với chức năng tự động lập tờ khai thuế cho doanh nghiệp. Kế toán không găp quá nhiều áp lực mỗi kỳ kê khai thuế. Tự động kê khai thuế, giảm thiếu sai sót tối đa, giúp kế toán làm việc năng suất hơn.
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài vừa mới gửi

Top