Bài viết Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Thông thường, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định với một số đơn vị, người phụ trách kế toán sẽ chịu trách nhiệm quản lý bộ phận này.
Đơn vị nào cần người phụ trách kế toán?
Theo nghị định 174/2016/NĐ-CP, các đơn vị được bổ nhiệm người phụ trách kế toán gồm:
  • Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
  • Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Với các trường hợp khác, nếu đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì có thể bố trí người phụ trách kế toán (tối đa là 12 tháng).
Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
0001-768x936 (1).jpg
 

Bài vừa mới gửi

Top