? khách hàng trả trước 1 phần tiền của lô hàng Thì khi ghi nhận DT ghi nhận tỉ giá theo thời điểm nào ?

Công ty e xuất khẩu hàng hoá
Trường hợp khách hàng trả trước 1 phần tiền của lô hàng
Thì khi ghi nhận doanh thu ghi nhận tỉ giá theo thời điểm nào ạ?
Công ty e dùng phần mềm Misa không hỗ trợ ghi 2 tỷ giá để ghi phần doanh thu nhận ứng trc tỷ giá theo ngày nhận tiền, phần doanh thu trả sau theo tỷ giá ngày tờ khai được ạ
 

Bài vừa mới gửi

Thư Ngọc

Kế toán viên
Bài viết
140
Thành tích
38
Kinh nghiệm
36
Công ty e xuất khẩu hàng hoá
Trường hợp khách hàng trả trước 1 phần tiền của lô hàng
Thì khi ghi nhận doanh thu ghi nhận tỉ giá theo thời điểm nào ạ?
Công ty e dùng phần mềm Misa không hỗ trợ ghi 2 tỷ giá để ghi phần doanh thu nhận ứng trc tỷ giá theo ngày nhận tiền, phần doanh thu trả sau theo tỷ giá ngày tờ khai được ạ
Tỷ giá ghi nhận là ngày nhận được tiền ở ngân hàng và dùng tỷ giá của ngân hàng đó luôn
 
Top