TP HCM Kế Toán Giá Thành Sản Xuất

Mô tả công việc/Job Description

- Chịu trách nhiệm kiểm soát tiêu hao sản xuất hiệu quả, kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo tính xác thực và hợp lý, báo cáo kịp thời các biến động bất thường để giảm thiểu rủi ro, giá thành sản phẩm hợp lý. Kiểm soát tài sản, hàng tồn kho nhà máy, đảm bảo qui trình xuất – nhập – kiểm kê tồn kho theo đúng qui định.

- Theo dõi chi phí và báo cáo các biến động chi phí khác thường và các chi phí chung khác … nhằm tìm cơ hội giảm thiểu chi phí sản xuất.

- Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.

-Tập hợp các chi phí sản xuất chung ( chi phí nguyên vật liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

- Thiết lập và thực hiện tính toán giá thành sản phẩm chính xác trên phần mềm kế toán , phản ánh hợp lý thực tế và đảm bảo các nguyên tắc kế tóan, chuẩn mực kế tóan Việt Nam & nhu cầu quản lý nội bộ. Phân tích biến động giá thành hiệu quả, dễ hiểu, chính xác và đề xuất.

-Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành

- Kiểm tra kiểm soát các giao dịch kho phản ánh đúng thực tế, on-line và đầy đủ chứng từ theo qui định công ty và pháp luật. Tổ chức kiểm kê định kỳ hàng hóa chất lượng, đúng theo qui định kiểm kê; yêu cầu giải trình (nếu có) cho các chênh lệch kho.

- Quản lý tài sản cố định nhà máy từ khi hình thành đưa vào sử dụng: chứng kiến tài sản khi hình thành, thanh lý, chuyển giao, ghi sổ kịp thời các giao dịch, Định kỳ (mỗi 6 tháng) tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản và yêu cầu giải trình, hướng xử lý cho các tài sản bị thất thoát, thời gian hữu dụng không còn đúng như sổ sách.

Yêu cầu/Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học tài chính, kế toán .

- Sử dụng thạo Excel, Word, Power Point…

- Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở các vị trí tính giá thành ở công ty sản xuất trên PM Misa, DMS..

- Nắm bắt và hiểu rõ các quy định về luật thuế.

  • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
  • Trung thực, chăm chỉ

Nơi làm việc/Work Place

Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Quyền lợi
-Lương thỏa thuận
-Chính sách BHXH theo qui định
-Chế độ khen thưởng, du lịch theo qui định công ty
 
Ngày nhận hồ sơ
03/02/23
Ngày kết thúc nhận hồ sơ
31/03/23
Số điện thoại liên hệ
0925211899
Email:
hienntd17@gmail.com

Top