Excel Hàm Sumif

Hàm SUMIF dùng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí xác định.

Cú pháp:

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Với:

range: Phạm vi ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí

criteria: Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng ở ô nào

sum_range: Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range.

Ví dụ: Tính tổng số màu cam ở cột A có số lượng xuất hiện trong cột B, có công thức =SUMIF(A1:A8,"cam",B1:B8)
Hàm SUMIF
 

Bài vừa mới gửi

duongpham

Thực tập viên
Bài viết
3
Thành tích
3
Kinh nghiệm
2
Cảm ơn chia sẻ của bạn, không rành excel lắm lại biết thêm 1 công thức, 1 hàm mới rồi
 
Top