? Công ty phát sinh doanh thu thì người lao động không được nhận trợ cấp

Cả nhà ơi, có ai làm hồ sơ hưởng trợ cấp vovid mà bị trả về do thời gian giãn cách có phát sinh doanh thu không? Bên mình PLĐTBXH báo theo điều 13 chương 4, nghị định 23 covid thì DN phải không phát sinh doanh thu trong giai đoạn người lao động tạm dừng hợp đồng lao động thì mới được hưởng, còn nếu phát sinh doanh thu thì không được hưởng.

Theo điều luật bên dưới thì là Người lao động bị tam dừng hay DN bị tạm dừng ạ?
Các cụ cho iem xin ý kiến với chứ khổ thân người nhà kê bọn em quá, đã bị thất nghiệp k lương rồi, tưởng không bị bỏ lại phía sau mà giờ khó khăn quá đi. huhuhuhu
Chương IV

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
 

Bài vừa mới gửi

trangnhung312

Thực tập viên
Bài viết
3
Thành tích
1
Kinh nghiệm
0
Cả nhà ơi, có ai làm hồ sơ hưởng trợ cấp vovid mà bị trả về do thời gian giãn cách có phát sinh doanh thu không? Bên mình PLĐTBXH báo theo điều 13 chương 4, nghị định 23 covid thì DN phải không phát sinh doanh thu trong giai đoạn người lao động tạm dừng hợp đồng lao động thì mới được hưởng, còn nếu phát sinh doanh thu thì không được hưởng.

Theo điều luật bên dưới thì là Người lao động bị tam dừng hay DN bị tạm dừng ạ?
Các cụ cho iem xin ý kiến với chứ khổ thân người nhà kê bọn em quá, đã bị thất nghiệp k lương rồi, tưởng không bị bỏ lại phía sau mà giờ khó khăn quá đi. huhuhuhu
Chương IV

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Thực ra cái này cũng khó vì nó không rõ ràng dẫn đến mỗi nơi áp dụng 1 kiểu.
 
Top