? Có được hưởng bhyt khi bảo giảm lao động không lương

Cả nhà cho e hỏi với ạ. Mai e mới bắt đầu báo giảm k lương tháng 8+9 cho nhân viên cty ạ.
Trong thời gian 2 tháng này thì người lao động không được hưởng bhyt ạ?
 

Bài vừa mới gửi

Top