? Chi phí phạt số dư tài khoản ngân hàng tối tiểu có được tính là chị phí hợp lệ hay không

Khi doanh nghiệp không duy trì đủ số dư tối thiểu theo qui định, ngân hàng thu phí phạt, số phí đó có được ghi vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
 

Bài vừa mới gửi

Top