? Căn cứ tính thuế TNCN năm 2021

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có phản hồi chính thức về chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong bối cảnh dịch COVID-19, để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn.Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực hiện nhiều chính sách về thuế, phí, lệ phí... để ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19.

Trong đó, Bộ Tài chính nhận thấy, khi đề xuất giải pháp hỗ trợ cho NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công, nếu áp dụng việc giảm thuế TNCN từ tiền lương tiền công trong 06 tháng cuối năm 2021 thì đối tượng được hưởng sẽ chủ yếu rơi vào nhóm có thu nhập cao không đúng với mục tiêu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thực tế hiện nay, số thuế TNCN từ nhóm có thu nhập cao chiếm 87% trong tổng số thu từ thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công.

Do vậy, để việc hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, theo chức năng, nhiệm vụ, các bộ, ngành đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh. Trong đó, quy định mức giảm trừ gia cảnh cho NLĐ tăng lên 11 triệu đồng/tháng (mức cũ là 9 triệu đồng/ tháng), mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng lên 4,4 triệu đồng/tháng (mức cũ là 3,6 triệu đồng/ tháng).

Với sự điều chỉnh này, đã có tác động giảm thu nhập tính thuế đến khoảng 06 triệu NLĐ và tác động giảm thu ngân sách nhà nước là 10,8 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, có khoảng 1,2 triệu NLĐ đang thuộc diện chịu thuế ở bậc 1 (theo quy định cũ) không phải nộp thuế.

Ngoài ra, quy định pháp luật về thuế TNCN hiện hành cũng chỉ rõ thu nhập làm căn cứ tính thuế là thu nhập NLĐ thực nhận sau khi đã tính các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định. Như vậy, tất cả trường hợp NLĐ có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế TNCN ; với mức thu nhập cao hơn sẽ tính các khoản giảm trừ theo quy định và áp dụng biểu thuế lũy tiến.

Tóm lại, những trường hợp cá nhân người lao động có 02 người phụ thuộc và tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì với mức thu nhập 22 triệu đồng/tháng sẽ thuộc diện không phải nộp thuế và không bị tạm khấu trừ thuế TNCN ; với mức thu nhập từ 23 triệu đồng/tháng thì nộp thuế ở bậc 1 tương đương thuế suất 5% và số thuế khấu trừ hàng tháng chỉ là 39.250 đồng/tháng.

Theo Tạp chí tài chính
 

Bài vừa mới gửi

Top