Bài viết Cách sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán khoa học

Chứng từ kế toán được hiểu là những hóa đơn, giấy tờ từ hoạt động giao dịch doanh nghiệp. Do đó chứng từ kế toán chính là tài liệu gốc, có giá trị pháp lý. Sau khi dùng làm căn cứ vào sổ, chứng từ kế toán phải được sắp xếp và lưu trữ để khi cần có cơ sở đối chiếu, kiểm tra. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu một số mẹo về cách lưu trữ chứng từ kế toán và sắp xếp hợp lý.
Quy định về cách sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán
Không có quy định bắt buộc về cách sắp xếp chứng từ kế toán . Mỗi đơn vị tùy theo tình hình cụ thể sẽ lựa chọn những cách sắp xếp sao cho: dễ bảo quản, dễ tìm kiếm để phục vụ cho công tác quản lý nội bộ cũng như giải trình với các cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp có thể sắp xếp theo: Từng bộ chứng từ chung hoặc từng bộ chứng từ riêng biệt
Cách sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán theo từng bộ chứng từ chung
Với cách sắp xếp này, kế toán sẽ cần tổng hợp 2 bộ chứng từ lớn đó là Tờ khai thuếHóa đơn (đầu vào và đầu ra).
Tờ khai thuế
Thông thường kế toán sẽ sắp xếp tờ khai thuế theo quý. Bộ chứng từ này bao gồm tất cả những gì liên quan đến khai thuế:

  • Tờ khai thuế GTGT
  • Tờ khai thuế TNCN
  • Tờ khai thuế TNDN
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Kế toán nên sắp xếp các loại hóa đơn này theo trình tự thời gian. Xếp theo từng kỳ kê khai thuế tương ứng với bảng kê mua vào kỳ đó giống như trên tờ khai thuế đã nộp.

Lưu ý về giá trị hóa hơn đầu vào:

Đọc đầy đủ bài viết tại: Kaike.vn
 

Bài vừa mới gửi

Top